עבודות אבן שונות

470stone

מביצוע אלמנטים קישוטיים והנחת שבילים, דרך דיפונים וקירות תומכים: עבודות יחודיות באבן מעניקות לכל גן מראה יחודי.