פיתוח שטח

עם הגשת התכניות, המפרטים ואומדן העלויות, נלווה או נבצע את הפרויקט מתחילתו ועד סיומו. ניהול תאום וביצוע משלבי הבניה והפיתוח הראשוניים ועד לשתילת הצמחייה כולה.

 

 

Share