מלון ספא NEA

%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa

גן ותיק, כמעט נטוש, קיבל הזדמנות להתחדש ולפרוח שוב. גן בגודל של 24 דונם תוכנן מחדש עם כבוד רב לצמחיה הקיימת ובהתאם לצרכים החדשים של מקום בילוי ונופש שנמצא במרחק של כמה צעדים מחופי הים היפים של שבי ציון. לאחר שיקום מוקפד של גן קיים, נשתלה צמחיה חדשה – מגוונת ושייכת לסביבה.

%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-15

%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-4

%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-7 %d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-8 %d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-9 %d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-10 %d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-12 %d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-13
%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa

%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-5

%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%a4%d7%90-%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%94-6

חזרה לגנים של בתי מלון ………..   חזרה לעמוד הבית  ………….  לאתר של מלון ניאה