משרד החוץ הישן

1-misrad hahutc hayashan (1)

הצריפים הישנים בכניסה לירושלים היו זקוקים לטיפול מיוחד כדי לתת להם חזות מכובדת ובין לאומית ככל האפשר…