משרד החוץ הישן

הצריפים הישנים בכניסה לירושלים היו זקוקים לטיפול מיוחד כדי לתת להם חזות מכובדת ובין לאומית ככל האפשר…

Share