תכנון גנים ציבוריים

תהליך צביעה של תכנית צמחייה

תכנון גנים ציבוריים חייב לקחת בחשבון מגבלות תקציביות מצד אחד, אבל גם מגבלות לוגיסטיות שונות: מתכנני הגן חייבים לקחת בחשבון אפשרות של תחזוקה שהיא לא תמיד אידיאלית ומצד שני את האפשרות שייגרם נזק לגן, בין אם בעקבות ונדליזם ובין אם מסיבות אחרות. הכל, ועדיין לעמוד ביעדי המתכנן ובהתאמה לסביבה.

Share