פיתוח שטח

בתום תהליך התכנון,עם הגשת התכניות, המפרטים ואומדן העלויות,

נלווה או נבצע את הפרויקט מתחילתו ועד סיומו. ניהול תאום וביצוע משלבי הבניה והפיתוח הראשוניים ועד לשתילת הצמחייה כולה.

 

 

Share