עבודות יחודיות

עבודת פסיפס בגן

עבודות קרמיקה ייחודיות מהווים גם אלמנט פיסולי בגן וגם שימושי.

Share